top of page

Algemene voorwaarden 

Deze website wordt beheerd door Ludusbox. Ludusbox biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u als gebruiker aan, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, stemt u in met onze dienstverlening en verbindt u zich aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief aanvullende voorwaarden en beleidslijnen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, waaronder, maar niet beperkt tot, browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of medewerkers van de inhoud.

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot of gebruikmaakt van onze website. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, zoek dan geen toegang tot de website of maak geen gebruik van de diensten. Indien deze servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige webwinkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden te verwerken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 

Onze winkel wordt gehost op Wix.com. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om namens minderjarige gezinsleden toestemming te geven voor het gebruik van deze site.

Het is niet toegestaan onze producten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en tijdens het gebruik van de dienst dient u de wetten van uw rechtsgebied te respecteren, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten.

Het verspreiden van wormen, virussen of destructieve code is niet toegestaan. Een schending van een van deze voorwaarden resulteert in onmiddellijke beëindiging van de geleverde diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen en om welke reden dan ook, op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw informatie (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en onderhevig is aan overdracht via verschillende netwerken. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

Het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de dienst, het gebruik ervan, of de toegang tot de dienst zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

De koppen in deze overeenkomst worden uitsluitend gebruikt voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient als algemene informatie en moet niet als enige basis worden gebruikt voor besluitvorming zonder overleg met nauwkeurigere bronnen.

Deze site kan historische informatie bevatten die niet actueel is en uitsluitend voor referentiedoeleinden dient. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen zonder verplichting dit te melden. Het is uw verantwoordelijkheid wijzigingen op onze site bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

 

Prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor om de dienst (of een deel ervan) op elk moment te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website, met beperkte beschikbaarheid en onderworpen aan ons Retourenbeleid.

Wij streven naar nauwkeurige weergave van kleuren en afbeeldingen, maar kunnen niet garanderen dat uw computermonitor dezelfde kleurweergave biedt. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van producten of diensten te beperken per persoon, geografisch gebied of jurisdictie. Dit recht kan geval per geval worden toegepast.

 

Productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment te beëindigen. Aanbiedingen voor producten of diensten op deze site zijn ongeldig waar verboden.

Wij bieden geen garantie dat de kwaliteit van producten, diensten of informatie aan uw verwachtingen zal voldoen, en corrigeren eventuele fouten in de service worden op ons eigen goeddunken gedaan.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

 

 

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die bij ons worden geplaatst te weigeren. Naar eigen goeddunken kunnen we de aangekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Indien een wijziging wordt aangebracht of een bestelling wordt geannuleerd, trachten we je hiervan op de hoogte te stellen via het opgegeven e-mailadres, factuuradres, of telefoonnummer op het moment van bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te weigeren die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Daarnaast ga je akkoord om je account en andere gegevens, inclusief e-mailadres en creditcardinformatie, bij te werken zodat wij transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

 

Wij kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools verschaffen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden, expliciet of impliciet, en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van jouw gebruik van optionele tools van derden. Het gebruik van deze tools via de site is geheel op eigen risico, en je dient de voorwaarden van de desbetreffende externe leveranciers te begrijpen en accepteren. Toekomstige diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten. Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. 


Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. 

ARTIKEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Jouw verstrekking van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder het beheer van ons Privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid op de website voor meer informatie.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

 

Occasioneel kan informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en bestellingen te wijzigen, bij te werken of te annuleren als de gegevens op de Dienst of een gerelateerde website op enig moment onjuist blijken te zijn, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief na het indienen van een bestelling). We zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Het ontbreken van een specifieke update- of verversingsdatum in de Dienst of op een gerelateerde website mag niet worden geïnterpreteerd als een indicatie dat alle informatie is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

 

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven voor de uitvoering of deelname aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale, nationale of regionale wetten, regels, voorschriften of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden; (e) om te mishandelen, beledigen, treiteren, kwaadspreken, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of werking van de Dienst, gerelateerde websites, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) om spam, phishing, pharming, voorwendsels, spideren, crawlen of schrapen te faciliteren; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de authenticiteitskenmerken van de Service of gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen als wordt vastgesteld dat u een van de verboden toepassingen overtreedt.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Evenmin kunnen wij de accuraatheid of betrouwbaarheid van de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de dienst waarborgen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent u dat wij de service van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen of opschorten. U aanvaardt dat uw gebruik van de service volledig op eigen risico is. De service, evenals alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar', zonder enige expliciete of impliciete vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

Ludusbox, samen met onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade. Deze aansprakelijkheid kan voortkomen uit uw gebruik van de service of producten verkregen via de service, evenals enige andere claim die verband houdt met het gebruik van de service of een product. Zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Gezien het feit dat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

 

U gaat ermee akkoord Ludusbox, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden, de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft deze bepaling desondanks van kracht in de mate toegestaan door de geldende wetgeving. Het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

 

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven geldig, zelfs na beëindiging van deze overeenkomst, voor alle doeleinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U heeft de bevoegdheid om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of indien u onze site niet langer gebruikt. Indien naar ons oordeel blijkt dat u heeft nagelaten te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, behouden wij het recht om deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. U blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot aan de beëindigingsdatum en/of we behouden ons het recht voor u de toegang tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan) te ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden, samen met eventuele beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Dienst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ze regelen uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet ten nadele van de opstelling partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING SERVICEVOORWAARDEN

 

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een deel van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, te vervangen of aan te passen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig wijzigingen op onze website te controleren. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of dienst na bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 19 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar ons via info@ludusbox.nl

bottom of page